Hướng nghiệp

Các câu hỏi với Dượng Tony về hướng nghiệp, chọn nghề cho mình, hạc hành ra sao,...

Bài 1: 999 đóa hoa hồng

Hỏi: Thưa dượng, dượng nói tuổi trẻ phải có nghề. Con muốn học ĐH ngành tiếng Anh/tiếng Hoa/tiếng Pháp để sau này vô doanh nghiệp làm, ngoại ngữ có phải là nghề hem?