Phỏng vấn Tony

Các bài phỏng vấn Dượng Tony được cập nhật tại đây, các bạn đọc tham khảo để hiểu hơn về Dượng và các bài đăng của Dượng nhé!

Phỏng vấn độc quyền với Tony

Cúi cùng thì Tony cũng phải xuất hiện trong 1 cuộc phỏng vấn với một đài tàng hình nọ. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn mời độc giả theo dõi